ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΗΝΑ ΑΠΡΙΛΙΟ ΝΟ 1

Σάββατο, 06 Απριλίου 2019

Προσφορά ηλεκτρικών συσκευών σε 3 διαφορετικές επιλογές: 

  • πυρολυτικός φούρνος με 3 επίπεδα πυρόλυσης 
  • φούρνος άνω πάγου και μη, 

με σύστημα καθαρισμού hydroclean και πολλών προγραμμάτων ψησίματος, 

Μπορείτε να τα παραγγείλετε από το κατάστημα μας.