ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΗΝΑ ΑΠΡΙΛΙΟ ΝΟ 3

Σάββατο, 06 Απριλίου 2019

Προφορές ηλεκτρικών συσκευών σε: 

  • απορροφητήρα τζακιού 
  • παραδοσιακή καμινάδα τοίχου
  • ελεύθερο πλ.πιάτων 

Μπορείτε να τα παραγγείλετε από το κατάστημα μας.