35 ΧΡΟΝΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

Τρίτη, 18 Μαρτίου 2014

Η εμπειρία μας στο χώρο των επίπλων κουζίνας ανέρχεται στα 35 χρόνια. Η τεχνογνωσία στον σχεδιασμό, στην μορφοποίηση και στην τοποθέτηση των επίπλων κουζίνας αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της δουλειάς μας. Οι γνώσεις αυτές μας δίνουν τη δυνατότητα να επιλύουμε οποιαδήποτε τεχνική και μη δυσκολία προκύψει κατά την πορεία της συνεργασίας μας, με αποτέλεσμα να σας καθιστά ήσυχους για το αποτέλεσμα.