ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ

Σάββατο, 12 Απριλίου 2014

Στο κατάστημα μας εκτός από τα έπιπλα κουζίνας που μπορούμε να διαμορφώσουμε έχουμε την δυνατότητα να σας παρέχουμε και ηλεκτρικές συσκευές για όλες τις λύσεις. Οι ηλεκτρικές συσκευές όλων των διαστάσεων μπορεί να είναι είτε εντοιχισμένες είτε ελεύθερες ανάλογα με τις προτιμήσεις σας αλλά και τη διαμόρφωση του χώρου. Επιπλέον με αυτόν τον τρόπο η τοποθέτηση των ηλεκτρικών συσκευών μας  αποτελεί δική μας αρμοδιότητα.