ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΝΤΟΥΛΑΠΑΣ

Σάββατο, 20 Ιουλίου 2019

ΤΙΜΗ ΓΙΑ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΗ ΝΤΟΥΛΑΠΑ: 800 €

ΤΕΤΡΑΦΥΛΛΗ ΤΥΠΟΥ ΒΑΚΕΛΙΤΗ

Διαστάσεις 2,80m x 2,00m 

3 συρτάρια 

Μεταφορά +Τοποθέτηση  

ΤΙΜΗ ΓΙΑ ΣΥΡΟΜΕΝΗ ΝΤΟΥΛΑΠΑ: 1200 €

ΔΙΦΥΛΛΗ ΤΥΠΟΥ ΒΑΚΕΛΙΤΗ

Διαστάσεις 2,80m x 2,00m 

3 συρτάρια 

Μεταφορά +Τοποθέτηση